Zijn er vele wegen naar God?

Jezus was zo revolutionair dat hij het waagde om de volgende uitspraak te doen: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Wat een uitspraak! Volgens deze uitspraak is er geen andere godsdienst of weg dan Jezus alleen die ons werkelijk tot God leidt. Als dit de waarheid is, moet die te toetsen zijn. Waarom durft Jezus zoiets van Zichzelf te zeggen?!

Laten we de vier grote wereldgodsdiensten eens bekijken. Ze hebben allemaal zeer oprechte en goede bedoelingen en toch zegt Jezus dat er maar één weg tot de God leidt. Is er een kernachtig verschil te ontdekken?

Kort samengevat zien de godsdiensten er als volgt uit:

Islam
zegt: Probeer de hemel te verdienen door de geboden van Allah te onderhouden. (Mekka, ramadan, kleding, vijf keer per dag bidden, enzovoort.) Zekerheid of je in de hemel komt krijg je echter nooit.
Hindoeïsme
zegt: Ga dichter naar de goden, verlos jezelf van het kwade, behaag de goden door boete en rituelen. Dit doe je door het offeren van eten, bloemen, jonge dieren; kastijd jezelf, vermink jezelf.
Boeddhisme
zegt: Er is geen God. Verlos jezelf van het kwaad door meditatie en afzondering. In de extreemste vorm gaat men het leven al mediterend doorbrengen in een klooster. Lukt dat in dit leven niet, dan misschien in een volgend leven.
Christendom
zegt: God stuurde Zijn Zoon naar de wereld om u in Zijn liefde van uw zonden en daardoor van de eeuwige straf te kunnen verlossen en u uw zonden te kunnen vergeven. Als u uw zonden belijdt, vergeeft God ze. Gods Heilige Geest komt dan in uw hart wonen. In plaats van op uzelf gericht te zijn, richt Hij uw hart op Zijn Zoon. U wordt helemaal van binnenuit vernieuwd door Gods Heilige Geest.

Wat is nu het verschil?

Bij de eerste drie wegen ziet u de mens in eigen kracht aan het werk om zichzelf te verlossen van het kwaad en zichzelf te veranderen. Bij de weg die Jezus wijst, is alles Gods werk en werkt Hij met Zijn kracht in u door Zijn Heilige Geest.

De eerste drie wegen maken de mens trots om zijn eigen bewerkte 'geestelijkheid'. De Weg van Jezus maakt u dankbaar voor wat God in u doet. De eerste drie wegen eren ten diepste dus de mens, maar de Weg van Jezus eert God voor alles wat Hij in ons doet.

Bij de eerste drie wegen ziet u veel uiterlijke godsdienst, terwijl de Weg van Jezus voornamelijk een nieuw leven in uw hart is.

De eerste drie wegen vragen een strenge discipline en gehoorzaamheid aan een godsdienstige vorm of systeem terwijl Jezus ons brengt in een diepe liefdesrelatie met God. Vanuit een liefdesrelatie is het verlangen om naar die Persoon te luisteren en te doen wat Hij vraagt een automatisch gevolg. Dit is geen gedwongen gehoorzaamheid uit angst of gehoorzaamheid aan een systeem maar gehoorzaamheid uit liefde.

Bij de eerste drie wegen moet u uzelf verlossen van de zonde. Bij Jezus is Hij het die al onze zonden in Zijn liefde op Zich nam en ons vergeeft als wij onze zonden belijden.

Bij de eerste drie godsdiensten moet u zelf de hemel verdienen, maar Jezus gaf Zich voor ons omdat Hij in Zijn liefde verlangde ons de hemel te schenken. In Jezus komt God naar de mens toe en gaat zelfs wonen in het hart van ieder die in de Zoon gelooft!

Bij de eerste drie wegen blijft ten diepste de mens centraal staan, maar bij de Weg van Jezus komt God centraal te staan in alles.

Een wezenlijk verschil

De meeste wereldgodsdiensten negeren het grootste probleem van deze wereld. Dit is niet een gebrek aan beschaving, wetenschap of kennis. Het probleem ligt veel dichter bij ons eigen bestaan, namelijk in ons eigen hart. De Bijbel zegt in Jeremia 17:9 Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?
De wortel van de puinhopen in deze wereld is de zondige mens, die rebelleert tegen God. Alleen Jezus heeft de prijs betaald voor vergeving en brengt herstel door te sterven aan het kruis. Hij droeg daar de straf voor ons. Hij werd door God verlaten, zodat wij verzoend konden worden met God.

Dé weg

Het is verschrikkelijk, maar de mens zal buiten Jezus om voor eeuwig verloren gaan. God wil u daarom de echte weg openbaren. Hij wil niet dat u verloren gaat! Als u het oprecht meent, kunt u het volgende gebed bidden:

"Jezus, ik kom tot U. Ik erken dat ik gezondigd heb en afgedwaald ben van U. Ik wil U vragen mij te vergeven en mij schoon te wassen met uw bloed. Ik wil U vragen in mijn hart te komen wonen en een wonder te doen. Vanaf nu wil ik Uw wil gaan doen. Ik dank U dat u mijn Redder bent. Ik bid dit alles in Jezus' naam."

 

 
 
 

sitemap