Getuigenissen

Mensen van verschillende kerken vertellen over hun persoonlijke ervaringen met Jezus Christus. Klik op een foto of een naam hieronder.soraya
delft

gerrit
groningen

anéus
leeuwarden

anja
leeuwarden

ivan
leeuwarden

vincent
leeuwarden


michael
nijmegen

neifa
nijmegen

stanley
nijmegen


arnold
schiedam

marcel
schiedam

martin
schiedam

richard
schiedam

 

Den Bosch: Johan, R. Trippe, Suzanne en Roland
Ede: Roelof, Renske
Emmen: Irene
Hoogeveen: A. de Wit, M. de Wit

 


Te dien tijde hief Jezus aan en zeide:

Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U.
Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren.

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.


Matteüs 11:25-30

 
 
 

sitemap