Music for your soul...

Hallo mijn naam is Richard en ik ben geboren in augustus 1977 en woon in Vlaardingen. Ik weet het nog heel goed "13 mei 2000", dit was de datum dat ik mijn leven gaf aan Jezus. Maar voor die keuze is heel wat aan vooraf gegaan en daar wil ik jullie wel het een en ander over vertellen.

Ik ben opgegroeid in een ongelovig gezin, waar ik een aardige jeugd heb gehad, waar ik zowel goede als slechte dingen meemaakte. En al snel werd ik een jonge puber die voor het eerst in zijn leven verantwoording moest gaan dragen voor de keuzes die hij maakte. En een van die keuzes was dat ik ging roken, wat uiteindelijk leidde tot een nicotine verslaving.

Na een paar uiterst saaie schooljaren besloot ik al gauw zonder verdere studie te gaan werken met de gedachte dat ik dan beter uit zou wezen. Maar dit viel alweer zwaar tegen en begon geluk te zoeken in een relatie met een meisje, waar ik totaal de bedoeling niet van snapte en de verantwoordelijkheid niet kon dragen. En al snel werden de dromen die ik uit mijn jeugd meegenomen had een drama en besloot ik al mijn verantwoordelijkheden uit de weg te gaan en alleen de dingen te doen die mij zogenaamd hadden moeten bevredigen. Ik gaf mijzelf helemaal aan de muziekband waar ik destijds in speelde. En ik kwam in de WAO terecht wegens langdurig depressiviteit. In plaats van dat ik mijn leven opbouwde, brak ik het af.

Na verloop van tijd kreeg ik een nieuwe vriendin en wilde ik mijn leven totaal veranderen. Een nieuwe start en het ging een poosje een stuk beter. Maar al snel kwamen er weer twijfels! In die tijd vertelde een familielid van mijn vriendin, dat zij tot bekering was gekomen en JEZUS aangenomen had in haar leven en wat een vreugde zij ervaarde. Ik wist dat er veel wijze woorden stonden in de bijbel, maar had het woordje kerk al gauw uit mijn woordenboek geschrapt, vanwege het negatieve beeld dat ik had van de hedendaagse kerk.

Tot op een zekere dag opnieuw een familielid van mijn vriendin getuigde over de kerk waar ze kwam en dat ze daar God had leren kennen. Deze getuigenis zette mij aan het denken en ik besloot na een uitnodiging van haar, mee te gaan naar een van de activiteiten in die kerk. Mijn hart werd behoorlijk aangeraakt door de prediking en ik wist dat daar de waarheid werd gepredikt. Na meerdere keren meegegaan te zijn besloot ik om ook mijn leven te geven aan GOD en voor het eerst in mijn leven ervaarde ik Zijn aanwezigheid. Met als gevolg dat ik Jezus ging betrekken in de keuzes die ik maakte, waardoor ik een totaal ander mens ben geworden. Mijn ogen zijn geopend en ik heb mijzelf gekeerd tot de Schepper van het ware leven. Ook jij kan deze keuze maken door JEZUS CHRISTUS aan te nemen in jouw leven.Deze getuigenis komt van www.dedeurschiedam.nl

 

 

Den Bosch: Johan, R. Trippe, Suzanne en Roland
Ede: Roelof, Renske
Emmen: Irene
Hoogeveen: A. de Wit, M. de Wit

 

Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden,
roep Hem terwijl Hij nabij is.

Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER,
die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal vergeven.

Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet Mijn wegen - spreekt de HEER.

Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan Mijn wegen jullie wegen te boven,
en Mijn plannen jullie plannen.


Jesaja 55:6-9

 
 
 

sitemap