Geef God een kans!

Mijn naam is Stanley, ik ben op Curaçao geboren en woon sinds 1990 in Nederland. Ik was een drugsdealer en drugssmokkelaar. Ik rookte ontzettend veel joint (marihuana) en dronk ook veel whisky. Ik ben twee keer wegens drugssmokkel vast komen te zitten. Ondanks dit alles dacht ik nog altijd goed bezig te zijn.

Ik was zeer agressief, ik was altijd bereid om te vechten voor een kennis of een vriend die ruzie had. Zelfs de politie respecteerde ik niet, ik heb een keer met 17 politieagenten gevochten, want ik moest mijn reputatie bij mijn vrienden en vijanden omhoog houden. Maar 3 jaar geleden begon God mij te helpen, ik begon namelijk Evangeliegemeente "De Deur" in Nijmegen te bezoeken. Het eerste dat God mij liet zien was dat uitgaan en drinken, mij alleen in problemen bracht en bovendien het slecht was voor mijn portemonnee en mijn gezondheid.

Na ongeveer 6 maanden dat ik de kerk bezocht, liet God mij duidelijk zien dat jointjes roken niet goed was. God openbaarde mij dat het roken van joint een manier was om te vluchten voor mijn problemen. Ik heb toen aan de pastor gevraagd om met mij te bidden, want ik wou vrijgezet worden van deze verslaving. God verhoorde mijn gebed en heeft mij compleet bevrijd van mijn jointverslaving. God heeft een wonder gedaan in mijn hart en heeft mij respect, genegenheid en liefde teruggegeven voor mensen.

Ik had altijd gezegd: "niemand kan mij veranderen". Maar het is God wel gelukt om mij te veranderen. Ik daag je uit, geef God een kans in je hart zoals ik Hem een kans gaf. Ik verzeker je Hij zal je veranderen en jou bewijzen hoeveel Hij van je houdt.

StanleyDeze getuigenis komt van www.dedeurnijmegen.nl

 

 

Den Bosch: Johan, R. Trippe, Suzanne en Roland
Ede: Roelof, Renske
Emmen: Irene
Hoogeveen: A. de Wit, M. de Wit

 

Lucas 4:16 En hij kwam te Nazaret, waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. 17 En Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is:
 18 "De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren."
 20 Daarna sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. 21 En de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld.

Handelingen 3:19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, 20 en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende;

 
 
 

sitemap