Jezus kan je leven herstellen

Mijn naam is Michael, ik ben geboren te Curaçao, Nederlandse Antillen. in maart van 2003 heb ik mijn leven aan Jezus gegeven. Ik zal dat moment nooit meer vergeten. Ik ben katholiek opgevoed, ik ging naar de kerk met kerst of met de doop van een kind of met een trouwerij.

Toen ik 16 jaar oud was begon ik marihuana (wiet) te roken. Kort daarna begon ook coke te gebruiken en ik begon te drinken. In het begin was het geen probleem, ik had alles onder controle, maar snel ontdekte ik dat ik verslaafd was geraakt aan deze spullen. Elke vrijdag was het feest, ik kocht 10 of 15 gram coke en begon het te koken en daarna roken. In 1998 besloot ik naar Nederland te komen om een nieuw leven te starten. Maar eenmaal in Nederland begon ik bolletjes te verkopen. Maar ik kwam alleen maar in grotere problemen terecht. Ik was wanhopig, want ik raakte zelf mijn huis kwijt.

Toen besloot ik contact te nemen met pastor Marselia. Ik ben bij hem thuis geweest en mijn situatie verteld. Die dag besloot ik mijn leven te geven aan Jezus. Vanaf die dag is mijn leven radicaal veranderd. Nu ben ik vrij van alcohol, nicotine, marihuana, en coke. Misschien heb je nooit drugs gebruikt of gedealt, maar je bent betrokken in andere zaken die je leven kapot hebben gemaakt...als je Jezus aanneemt in je leven, zal Hij gegarandeerd je leven herstellen.

MichaelDeze getuigenis komt van www.dedeurnijmegen.nl

 

 

Den Bosch: Johan, R. Trippe, Suzanne en Roland
Ede: Roelof, Renske
Emmen: Irene
Hoogeveen: A. de Wit, M. de Wit

 

Lucas 4:16 En hij kwam te Nazaret, waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. 17 En Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is:
 18 "De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren."
 20 Daarna sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. 21 En de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld.

Handelingen 3:19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, 20 en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende;

 
 
 

sitemap