Anéus

Mijn naam is Anéus Witvoet, ik ben opgegroeid in een onkerkelijk gezin, wat bestond uit vader, moeder en 4 kinderen. Ik was de oudste, onder mij waren 3 meisjes. Wij dachten bijna nooit aan God, als schoolkind wel naar de zondagsschool geweest, terwijl mijn ouders niet naar de kerk gingen. Toen ik wat ouder werd, ongeveer 18 jaar, dacht ik wel eens; waar leef ik eigenlijk voor. Door de week had ik mijn werk, wat ik erg leuk vond en in het weekend ging ik met leeftijdgenoten naar cafe's en dancings. Als ik dan maandagmorgen wakker werd met een kater dacht ik; is dit het nu, is dit de bedoeling van het leven, leef je hier nu voor? Je leeft toch niet alleen om te werken en dronken te zijn, dat kan toch de bedoeling van het leven niet zijn. En eigenlijk was ik ook eenzaam, omgaan met mensen vond ik erg moeilijk, iets in mijn hart was niet goed.

Ook de dingen die in onze wereld gebeuren kon ik niet begrijpen, het nieuws in de krant is bijna altijd slecht nieuws. Onze wereld is vol oorlog, honger, ziekte, moord, haat, echtscheiding en nog veel meer slechte dingen. Ik dacht wat voor een wereld leven wij, wat is de bedoeling van dit alles. Terwijl de natuur zo prachtig gemaakt is, zo wonderlijk mooi functioneert, maken wij als mensen er een verschrikkelijk bende van.

Om antwoorden te vinden kocht ik een Bijbel, maar de antwoorden vondt ik daarin niet. Dus legde ik die Bijbel in de kast, ik vondt het een onbegrijpelijk boek. Ook had ik bepaalde verwachtingen van het leven, die niet vervuld werden. Dat maakte mij kwaad, ik was kwaad omdat mijn leven zo eenzaam en beperkt was. Ik verlangde naar vriendschap, echte kameraadschap met mensen, maar dat was er niet. Die kwaadheid maakte dat ik ziek werd, zogenaamd overspannen en moest ik naar het ziekenhuis. Daar werd mijn ziekte behandeld met medicijnen, maar ik wist dat geeft geen oplossing. Mijn eenzaamheid wordt niet opgelost door het slikken van pillen. Toch werd ik na een aantal maanden genezen verklaard en moest ik weer aan het werk. De dokter zei dat ik wel mijn leven lang de medicijnen moest blijven gebruiken.

Na enige tijd kwam een collega op mijn werk bij mij met een vraag, hij zei: "Weet je wel dat Jezus Christus jouw een nieuw leven kan geven." Ik geloofde dat niet, later gaf hij mij een boekje waarin stond dat Jezus naar deze wereld is gekomen om onze schuld op zich te nemen, zodat wij vrij naar God kunnen gaan. De dingen die deze collega zei lieten mij niet los, een nieuw leven, vrij van schuld daar moest ik steeds aan denken. Op een keer nodigde hij mij uit om mee naar de kerkdienst te gaan, die uitnodiging nam ik aan.

De eerste keer was vreemd voor mij, ik was wel eens in een religieuze kerk geweest, maar dit was heel anders. Toch ben ik later nog een paar keer meegegaan, op een keer zei de prediker: "Als je de vrede van God wilt ervaren in je hart moet je een beslissing nemen over Jezus, je moet Hem toelaten in je hart en Hij zal je die vrede geven". Op dat moment sprak God tot mijn hart, samen met een iemand uit de kerk heb ik mijn zonden beleden en Jezus Christus aangenomen als mijn redder en verlosser. Toen herinnerde ik mij wat die collega zie, Jezus kan je een nieuw leven geven, en dat was op dit moment gebeurd. God had mijn hart aangeraakt, Hij had mij verlost van schuld en mij een nieuw leven gegeven.

Toen gingen er een aantal dingen veranderen. In mijn hart kwam het verlangen om met mijn ouders te praten, wij hadden namelijk niet zo'n goede verstandhouding. Ik wilde het goedmaken, helaas was er van hun kant geen begrip voor mijn toenadering. Ook moest ik weer aan die Bijbel denken, waarin ik begon te lezen. Maar nu was het een geweldig mooi boek, het sprak tot mijn hart, het bemoedigde mij en maakte dat er hoop en blijdschap in mijn binnenste kwam. Ook de relaties met andere mensen werd langzamerhand beter, ik begon vrienden te maken. Dit allemaal is een flink aantal jaren geleden gebeurd, maar Jezus heeft mij een nieuw leven gegeven wat steeds sterker wordt. Ik weet dat ik een kind van God ben en dat God voor mij zorgt in alles wat er gebeurd. Hij is mijn Vader in de Hemel en niets kan mij van Zijn liefde scheiden. Het beste wat je kunt doen met je leven is de beslissing maken om Jezus in je leven toe te laten. Daarvoor moet je het goede nieuws van het Evangelie te geloven. Als je voor Hem blijft leven heb je het best mogelijke leven op aarde en een eeuwig leven bij God.Deze getuigenis komt van www.dedeurleeuwarden.nl

 

 

Den Bosch: Johan, R. Trippe, Suzanne en Roland
Ede: Roelof, Renske
Emmen: Irene
Hoogeveen: A. de Wit, M. de Wit

 

Titus 3:3 Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland (en) God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest,

Ezechiël 36:26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. 27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.

2 Korintiërs 5:17 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft,

 
 
 

sitemap