Getuigenis van M. de Wit

Ik kom uit een gereformeerd (synodaal) gezin.
Vroeger ging ik mijn vader opzoeken in Amerika. (Mijn ouders waren gescheiden)
Ik was in die tijd erg sceptisch wat het geloof betrof.
Andere familie leden hadden gezegd dat mijn vader tot bekering was gekomen.
Toen had ik helemaal geen zin om naar m'n vader te gaan, want ik was bang dat hij tegen mij ging preken.
Maar preken deed hij niet.
Hij zei niets, maar ik zag dat hij veranderd was.
Hij vloekte niet meer (was eerst ook gereformeerd) en keek veel vriendelijker uit z'n ogen.
Ook merkte ik dat hij niet meer zo racistisch was.
De avond voordat m' n vader en zijn vrouw naar de kerk zouden gaan vroeg ik hoe laat de kerkdienst zou beginnen.
Mijn vader zei dat ik niet mee hoefde, maar ik wilde toch.
Mijn vader had iets, wat ik niet had. Ik was nieuwsgierig.
Toen ik die zondag meeging naar de kerk vond ik het moeilijk.
De mensen waren blij en klapten in hun handen.
En ik, als nuchtere Hollander, vond het vreemd.
Maar een volgende kerkdienst sprak God door de oproep tot mij en ik wist dat ik zonde had en God nodig had.
Dus die avond vroeg ik God in mijn leven te komen en mijn zonde te vergeven.
Vanaf dat moment had ik ook een zekerheid dat ik naar de hemel zou gaan.
Niet omdat ik goed ben, maar omdat God mij heeft vergeven.
Dit betekent niet dat ik perfect ben, maar wel dat ik Gods Wil wil doen.
En al zijn er problemen, God is er altijd voor mij.
Ook al maak ik fouten, God verandert mij.

 

 

Den Bosch: Johan, R. Trippe, Suzanne en Roland
Ede: Roelof, Renske
Emmen: Irene
Hoogeveen: A. de Wit, M. de Wit

 

Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden,
roep Hem terwijl Hij nabij is.

Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER,
die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal vergeven.

Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet Mijn wegen - spreekt de HEER.

Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan Mijn wegen jullie wegen te boven,
en Mijn plannen jullie plannen.


Jesaja 55:6-9

 
 
 

sitemap