Getuigenis van A. de Wit


Voor mijn bekering was ik in allerlei dingen betrokken zoals drugs en dergelijke. Ik had een hekel aan alles wat met God of Jezus te maken had en dat was ook te zien in mijn levensstijl. Mijn beste vriend toen die tijd had het wel eens over God zonder dat hij zelf bekeerd was, en meestal als hij daarover begon te praten liep het uit op een ruzie.

Er kwam een moment dat ik naar mijn vader toe ging en dat hij tegen mij zei: Je moet echt stoppen met die rotzooi want je begint er slecht uit te zien. O.K. zei ik toen, ik zal stoppen. Maar ik wist dat ik eraan vast zat en dat ik niet in staat was om daarmee te stoppen. Toen ik thuis kwam stond ik voor een spiegel en begon hard te huilen en te roepen.
Ik riep: Ik wou dat ik opnieuw geboren kon worden!
Maar ergens wist ik dat dit niet mogenlijk was en dat ik mijn leven gewoon verpest had. Ik belde diezelfde vriend een paar dagen daarna op om te vragen of hij met me mee ging naar de kroeg en hij zei dat zou komen.

Wat ik niet wist is dat hij toen op dat moment bekeerd was. Onderweg naar mijn huis bad hij in de bus: Heer ik weet dat hij nooit wil luisteren en dat het altijd ruzie wordt, maar laat hem een keer open voor het evangelie zijn.
Toen hij bij mij kwam zei hij: Wist je dat de bijbel zegt dat je opnieuw geboren moet worden?
Johannes 3:3 Tenzij een mens wederom geboren wordt kan hij het koninkrijk van God niet zien.

Toen was hij stil......
Waarschijnlijk dacht hij dat ik kwaad zou worden maar ik zei tegen hem: ga door. Want ik wist dat ik dit een paar dagen geleden gevraagd had! Ik ben toen mee geweest naar een film van Nicky Cruz ( kruis in de asfalt jungle ) en een paar dagen later in een dienst tijdens de oproep tot bekering gekomen.

Ik kan u zeggen dat mijn leven radicaal veranderd is en hersteld is door Jezus Christus. Ik kan u gewoon niet duidelijk maken hoe het is om te denken: Kon ik maar opnieuw geboren worden, en er dan achter komen dat het door de kracht van God ECHT mogelijk is om een compleet nieuw mens te worden.
Ik riep nog niet eens uit tot God en toch hoorde Hij mij.
Wat een genadig God!!

 

 

Den Bosch: Johan, R. Trippe, Suzanne en Roland
Ede: Roelof, Renske
Emmen: Irene
Hoogeveen: A. de Wit, M. de Wit

 

Johannes 3:3-8 Jezus zei: "Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien." "Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?" vroeg Nikodemus. "Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?" Jezus antwoordde: "Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is."

Johannes 3:17-21 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. 18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. 19 Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. 20 Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. 21 Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

 
 
 

sitemap