Nieuwsgierig...

Op 14 juli 1991 heb ik mijn leven aan Jezus gegeven. Het is nu bijna 16 jaar geleden. Een vriendin van mij, die toendertijd bij ons woonde, werd op een zaterdagmiddag op straat aangesproken door christenen, nl. Franklin. Hij heeft haar het evangelie verteld en haar uitgenodigd voor een Rap Avond die avond. Zij ging naar die Rap Avond en kwam tot bekering. Toen ze thuis kwam was ze zo blij en vol van wat ze heeft meegemaakt dat ze mij alles vertelde en mij heel erg nieuwsgierig maakte.

Mijn vader die toentertijd al een jaar of 4 bekeerd was, sprak zo enthousiast met haar mee dat ik dacht die hebben iets wat ik niet heb. Die vriendin nodigde mij uit voor een kerkdienst. De zaterdag voor die kerkdienst kwamen Pastor en Inge mee om even kennis te maken... Zondag ging ik naar die kerk, volgens mij werden we opgehaald, ik weet het niet meer zeker. Maar die kerkdienst gaf ik mijn leven aan Jezus. Er was geen twijfel, ik deed het gewoon. Ik was al een tijdje zoekende naar God.

Ik was katholiek opgevoed. Vlak voordat ik tot bekering kwam was ik samen met mijn vriend, Roland, naar een E.O. jongerendag geweest in Utrecht. Ik vond het zo mooi. Het leek net alsof God heel dichtbij was. Daarna ging ik luisteren naar bijbelstudies op de radio bij de E.O. Wat ook een indruk maakte in mijn leven was toen mijn vader zijn leven begon te veranderen.

Hij was een dronkaard, maar op een gegeven moment dronk hij niet meer. Hij ging naar de kerk en las de bijbel, maar het trok me nog niet echt, want ik was nog niet echt zoekende naar God. Ik werd enorm overtuigd over dingen waarvan ik wist dat ik erin betrokken was, die niet goed waren, maar toch deed ik die dingen. Ik kende de tien geboden uit mijn hoofd. Ik wist dat ik zonden deed, soms had ik veel spijt en ik ging bidden en vergeving vragen, maar het schuldgevoel ging niet weg. En de volgende keer deed ik het weer.

Ik leefde in een kwelling. Maar sinds ik mijn leven aan Jezus heb gegeven en Hij mijn zonden vergaf, kwam een enorme rust en afkeer van zonden. Doordat ik naar de kerkdiensten bleef gaan kwam een enorme verandering in mijn leven. Doordat anderen de tijd en moeite namen om in mij te investeren kwam er groei en vermenigvuldiging.

Doordat God een enorme honger en verlangen in mijn hart plantte naar Zijn Aanwezigheid en mij nooit in de steek heeft gelaten ben ik vandaag een krachtige christen geworden. Hij was genadig en redde mijn vriend Roland drie dagen later nadat ik hem had uitgenodigd om mee te gaan naar een bijbelstudie. Met de oproep zei hij was het net alsof een warmte hem vulde van zijn hoofd tot zijn tenen. Onderweg naar huis zat hij op zijn fiets en wist dat God hem aangeraakt had en moest het uitschreeuwen van blijdschap.

Een jaar later waren we getrouwd en hebben nu drie kinderen Jonathan, Janice en Arnold. Nu dienen we God samen. Het is een voorrecht om bekeerd te zijn en als christen te leven in Gods Koninkrijk. Het is een enorm voorrecht om onze kinderen op te voeden naar Gods wil. Hij heeft veel voor mij en mijn man gedaan. Wij zijn God ontzettend dankbaar.

Suzanne en RolandDeze getuigenis komt van www.dedeurdenbosch.nl

 

 

Den Bosch: Johan, R. Trippe, Suzanne en Roland
Ede: Roelof, Renske
Emmen: Irene
Hoogeveen: A. de Wit, M. de Wit

 

Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden,
roep Hem terwijl Hij nabij is.

Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER,
die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal vergeven.

Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet Mijn wegen - spreekt de HEER.

Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan Mijn wegen jullie wegen te boven,
en Mijn plannen jullie plannen.


Jesaja 55:6-9

 
 
 

sitemap